Menu

Få hjælp af en erstatningsadvokat

Leave a comment

Er du blevet udsat for personskade eller kommet til skade ved et færdselsuheld og eksempelvis har fået piskesmæld, vil du have krav på erstatning.

Benytter du en erstatningsadvokat, vil vedkommende kunne yde dig kompetent rådgivning i forbindelse med personskadeerstatning, således at du opnår den størst mulige erstatning, når du har været involveret eller udsat for en ulykke i trafikken eller en arbejdsskade/arbejdsulykke.

Mange der er kommet til skade får ikke den størst mulige erstatning, fordi de ikke får den rette rådgivning fra en professionel og autoritær erstatningsadvokat.

Hvornår vil du have brug for en erstatningsadvokat?

Der vil aldrig være to sager, der er ens. Det er derfor vigtigt, at du får en konkret, individuel bistand ud fra dine behov og problemer. Mange forsikringsselskaber og myndigheder fortæller ofte, at den enkelte ikke har brug for en erstatningsadvokat, før en sag er nået til retten.

Erfaringen inden for flere af disse sager viser, at sagerne vil kunne afsluttes hurtigere og med et bedre resultat, desto hurtigere sagen overgår til en advokat. Overgår en sag hurtigere til en advokat, vil der også være større chance for, at du vil opnå et væsentligt større erstatningskrav end den sum modparten tilbød.

Får du hjælp af en erstatningsadvokat, vil vedkommende også kunne fortælle dig, om der kan hjælpes eller ej. På baggrund af deres flere års erfaring som advokater i personskadeskager ved de også, at der er et stort behov for juridisk bistand i sager om personskade.

Alligevel er der mange, der får en alt for lille erstatning, fordi de ikke har fået advokatbistand vedrørende deres sag. Det kan derfor være klogt at kontakte en professionel erstatningsadvokat.

Gode råd hvis du har været udsat for personskade

Har du været udsat for personskade, bør du som det første kontakte skadestuen eller din privatpraktiserende læge hurtigst muligt. I de fleste erstatningssager er der krav om, at der skal være lægelig dokumentation for skader inden for 72 timer efter ulykken er sket.

Husk ligeledes at oplyse din læge om samtlige skader og symptomer, du oplever efter ulykken. Det er vigtigt i forhold til en erstatningssag. Det skal tydeligt fremgår af journalerne, hvilke symptomer du har haft, både i den efterfølgende periode, som følge af ulykken og umiddelbart efter.

Anmeld altid skaden til de involverede forsikringsselskaber. Både den eventuelle ansvarlig skadevolders forsikringsselskab samt dit eget ulykke forsikringsselskab. Vær grundig og detaljeret, når du beskriver skaderne og symptomerne.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.